Obsah

O Valči

Obec Valeč (německy Waltsch) se nachází v okrese Karlovy Vary, kraj Karlovarský. Historické jádro je městskou památkovou zónou. V historických pramenech se vyskytuje ve tvarech de Walcz (1358 a 1369), de Walecz (1405), de Walcze (1407), na Valči (1487) nebo Walecz (1571).

Dnešní Valeč má pět sídelních jednotek – Valeč, Jeřeň, Kostrčany, Nahořečice a Velký Hlavákov. Žije zde necelých 400 obyvatel. Valeč nežije jen historií, každoročně v květnu probíhá Slavnost květů, velkou hudební událostí je festival Povaleč, kterého se účastní tisíce návštěvníků. Obec Valeč má své muzeum, jsou zde pořádány výstavy, přednášky a mnoho akcí pro děti i dospělé. V obci je činných několik podnikatelských subjektů a neziskových organizací. Činná je i skupina bývalých obyvatel z řad sudetských Němců, kteří byli násilně odsunuti po roce 1945.

Novinky

06.04.2020

JAK NYNÍ NAKLÁDAT S ODPADY

Vážení spoluobčané, nakládání s odpadem v době nouzového stavu a karantény, má svá zvláštní pravidla, protože odpad může být zdrojem přenosu infekce. Dbejte na maximální míru ochrany a osobní hygienu při nakládání s odpady. Použité roušky, rukavice a kapesníčky ukládejte do plastového pytle. Ten odkládejte uzavřený do směsného komunálního odpadu. V žádném případě je nedávejte do tříděného sběru. Žádné odpady NEODKLÁDEJTE mimo kontejnery a popelnice. POKUD NEJSTE NAKAŽENI ANI V NAŘÍZENÉ KARANTÉNĚ – nakládejte se svými odpady jako doposud – třiďte odpady tak, jak jste zvyklí. OSOBY V KARANTÉNĚ ODPAD NYNÍ NETŘÍDÍ! Hrozil by přenos infekce. Jste-li v karanténě, odkládejte veškeré odpady do pevného plastového pytle, případně do dvou slabších pytlů. Po naplnění (nejpozději však do 24 hodin) pytel pevně zavažte a na povrchu ošetřete dezinfekčním prostředkem. Poté jej můžete odložit do popelnic a kontejnerů na směsný odpad. Vážení spoluobčané, všichni se snažte minimalizovat celkový objem a množství odpadů, které není v současné době nutné produkovat. Chovejte se zodpovědně nejen sami k sobě a svému okolí, ale také k všem lidem, kteří pro nás zajišťují nakládání s odpady. Více informací naleznete na našich internetových stránkách. https://www.ekokom.cz/ Děkujeme, že se chováte zodpovědně.

Detail

01.04.2020

Prodloužení některých opatření do 11. 4. 2020

Vážení spoluobčané, Vláda ČR dne 30. 3. 2020 prodloužila mimořádná opatření, která měla skončit ve středu 1. 4. 2020. Tato opatření jsou nadále platná až do soboty 11. 4. 2020. Jedná se především o zákaz volného pohybu osob na území ČR, povinnost nosit roušky, respirátory, ústenky, šátky či jiné prostředky chránící ústa a nos. Byla schválena výjimka, kde roušky nemusí mít děti do dvou let věku a řidiči vozidla, jsou-li v uzavřeném autě sami. Dále bylo prodlouženo opatření o uzavření některých obchodů a provozoven. Veškerá mimořádná opatření jsou v plném znění k dispozici na úřední desce Obce Valeč.

Detail

01.04.2020

Informace Policie ČR - KŘP Karlovarského kraje

Pozor na podvodníky!!!

Detail

Novinky o koronaviru a další aktuality z našeho webu.
Stačí si stáhnout mobilní aplikaci.
×
Více informací