Obsah

Sdělení občanům

Místo určené k odkládání vybraných složek odpadů v areálu CO bude v měsících leden a únor 2021

otevřeno pouze každou sobotu od 9:00 hod. do 12:00 hod.

Zprávy

první předchozí
ze 8
poslední

#

Bezpečně, online, raz dva - sčítání 2021

bezpečně, online, raz dva, sčítání 2021 celý text

ostatní | 8. 4. 2021 | Autor: Správce Webu
MŚ Valeč - Jarní stezka parkem 1

MŠ Valeč - Jarní stezka parkem

MŠ Valeč připravila pro rodiče a jejich děti ve věku 3-8 let Jarní stezku parkem. Od 10.04.- 30.04 bude připravena stezka Valečským parkem s jarními úkoly. celý text

ostatní | 7. 4. 2021 | Autor: Správce Webu
#

Zápis dětí ZŠ a MŠ Valeč

Zápis dětí se koná od 6.4.2021 do 23.4. 2021 celý text

ostatní | 7. 4. 2021 | Autor: Správce Webu
#

Velikonoční přání

Velikonoční přání celý text

ostatní | 31. 3. 2021 | Autor: Správce Webu
Oznámení MUDr. Schreinerové 1

Oznámení MUDr. Schreinerové

Ordinace praktické lékařky MUDr. Schreinerové oznamuje, že ve čtvrtek 01.04.2021 neordinuje. celý text

ostatní | 26. 3. 2021 | Autor: Správce Webu
#

Místní poplatky na rok 2021

Splatnost poplatků je do 30.04.2021 celý text

ostatní | 25. 3. 2021 | Autor: Správce Webu
Valečský velikonoční špacír  1

Valečský velikonoční špacír

Klub českých turistů Vás zve na vycházku v délce 11 km po trase Valeč - Ořkov - Jánův rybník - Valeč. Vzhledem k současné situaci bude pochod individuální. Mapky s trasou budou po celý den k rozebrání v zámeckém parku u infocentra Prádelna. celý text

ostatní | 24. 3. 2021 | Autor: Správce Webu

ČEZ - léta s letáky končí

Od 1. 1. 2021 se již nevylepují papírová oznámení a přecházíme na elektronický způsob informování. Každý zákazník si může sjednat zasílání upozornění na plánované odstávky ke svému odběrnému místu e-mailem nebo SMS zdarma na www.cezdistribuce.cz/sluzba.
celý text

ostatní | 15. 3. 2021 | Autor: Správce Webu
Prodej slepiček - Drůbež Červený Hrádek s.r.o. 1

Prodej slepiček - Drůbež Červený Hrádek s.r.o.

Prodej slepiček se uskuteční ve čtvrtek 11.03.2021, v neděli 09.05.2021 ve Valči u restaurace u Páji ve 13:20 hodin.
Dále ve středu 21.04.2021 ve Valči u restaurace u Páji v 16:05 hod. a v Kostrčanech u autobusové zastávky v 16:20 hod. celý text

ostatní | 5. 3. 2021 | Autor: Správce Webu
Očkování psů 2021 1

Očkování psů 2021

Očkování psů proběhne v sobotu 06.03.2021 od 10:00-11:00 hodin před hasičskou zbrojnicí.
Očkovat lze pouze psy s čipem, neočipované psy lze na místě očipovat.
Prosíme o dodržování vládních opatření (respirátor, rozestupy). celý text

ostatní | 1. 3. 2021 | Autor: Správce Webu

Uzavření ordinace MUDr. Schreinerové - dovolená - !!!!DOVOLENÁ ZRUŠENA!!!!

Vážení spoluobčané,
oznamujeme, Vám že ve dnech 8. 3. - 12. 3. 2021 bude v ordinaci MUDr. Schreinerové v Chyši DOVOLENÁ.
Zastupujícím lékařem je MUDr. Renata Novotná v Bochově. Telefon: 353 902 244 - pouze na telefonické objednání.
V pátek 26. 2. 2021 je ordinace v Chyši pouze do 12:00 hod.
celý text

ostatní | 26. 2. 2021 | Autor: Správce Webu

Uzavření ZŠ a MŠ Valeč - jarní prázdniny

Vážení rodiče,
Od 1.3. 2021-5.3. 2021 jsou jarní prázdniny. ZŠ a MŠ budou v tomto týdnu uzavřeny. Sejdeme se ve škole a školce opět až 8.3. 2021.
S přáním klidného dne Mgr. Marcela Pavlíčková.
celý text

ostatní | 26. 2. 2021 | Autor: Správce Webu

Kontrola vodoměrů

Žádáme majitele objektů ve Valči, aby si zkontrolovali vodoměry. V případě prasklého nebo poškozeného vodoměru volejte OÚ Valeč
tel.:353 399 700
Děkujeme celý text

ostatní | 23. 2. 2021 | Autor: Správce Webu

Výzva hejtmana Karlovarského kraje

Výzva hejtmana Karlovarského kraje

Na základě dnešního apelu ministerstva zdravotnictví, který vychází z kritické situace v lůžkové péči o pacienty s COVID-19 a z epidemiologických dat v našem regionu, se obracím s prosbou na všechny občany Karlovarského kraje, aby na co nejnižší možnou míru omezili pohyb v rámci jednotlivých měst a obcí a před každou ze svých cest zvážili její nezbytnou nutnost. Chápeme, že je třeba se dopravit do práce, k lékaři, případně obstarat základní nákup. Všechny ostatní cesty a setkání ale, prosíme, omezte na minimum. Dospěli jsme do okamžiku, kdy kapacity našich nemocnic a zdravotnických zařízení skutečně nestačí a každá další zátěž může tento stav jen zhoršit.

Petr Kulhánek, hejtman Karlovarského kraje
celý text

ostatní | 11. 2. 2021 | Autor: Správce Webu
Dezinformace  POŠTA PARTNER 1

Dezinformace POŠTA PARTNER

Kvůli množícím se dezinformacím zveřejňujeme vyjádření České pošty k uzavření provozovny Pošty Partner a podání výpovědi od LEADER ACADEMY o.p.s. celý text

ostatní | 2. 2. 2021 | Autor: Správce Webu
POŠTA PARTNER ZMĚNA 1

POŠTA PARTNER ZMĚNA

POZOR ZMĚNA ULOŽENÍ ZÁSILEK
Z důvodu malého množství uložených zásilek nebudou zásilky převezeny na poštu v Chyši, ale budou uloženy na OÚ Valeč. Zásilky bude možné vyzvednout ve čtvrtek 04.02.2021 a v pátek 05.02.2021 od 13:00 do 15:00 hodin, poté budou uloženy na nové pobočce. celý text

ostatní | 2. 2. 2021 | Autor: Správce Webu
Uzavření provozovny POŠTY PARTNER ve VALČI 1

Uzavření provozovny POŠTY PARTNER ve VALČI

Pošta Partner bude uzavřena ve dnech 03.02.2021 - 05.0.2021.
Po dobu jejího uzavření budou poskytované služby zajištěny provozovnou v Chyši na adrese Žižkovo náměstí 18 v rámci otevírací doby.
Na této provozovně si bude možné vyzvednout uložené zásilky
Středa 14:00-18.00 hod.
Čtvrtek 08:00-12:00 hod.
Pátek 08:00-12:00 hod. celý text

ostatní | 29. 1. 2021 | Autor: Správce Webu
Úřední hodiny - únor 2021 1

Úřední hodiny - únor 2021

Na základě usnesení vlády o přijetí krizového opatření omezuje OÚ Valeč do odvolání úřední hodiny pro veřejnost:
PONDĚLÍ 9:00 - 11:00 hod. 13:30 - 16:30 hod.
STŘEDA 9:00 - 11:00 hod. 13:30 - 16:30 hod. celý text

ostatní | 29. 1. 2021 | Autor: Správce Webu
#

Místní poplatky obce Valeč na rok 2021

Komunální odpad: sazba poplatku 500,- Kč/fyzická osoba:
a) která má trvalý pobyt v obci
b) které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území ČR povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na delší dobu než 90 dnů
c) která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území ČR pobývá na území ČR přechodně po dobu delší 3 měsíců
d) které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo dočasná ochrana podle zákona upravujícího dočasnou
ochranu cizinců
e) která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická
osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému
domu vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně

Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy mu povinnost platit tento poplatek vznikla; ve stejné lhůtě je poplatník povinen ohlásit správci poplatku zánik své poplatkové povinnosti v důsledku změny pobytu nebo v důsledku změny vlastnictví ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu.
Poplatek je splatný nejpozději do 30.04.2021.
Více: Obecně závazná vyhláška Obce Valeč č. 1/2017 o místním poplatku za provoz a shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

Poplatek ze psů: sazba poplatku pro držitele psa: POZOR ZMĚNA
a) za jednoho psa chovaného v rodinném domě 150,- Kč
b) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele chovaného v rodinném domě 200,- Kč
c) za jednoho psa chovaného v bytovém domě s 3 a více byty 200,- Kč
d) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele v bytovém domě s 3 a více byty 400,- Kč
e) za psa, jehož držitelem je osoba starší 65 let 100,- Kč
f) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele, kterým je osoba starší 65 let 100,- Kč

Držitel psa je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti do 15 dnů ode dne jejího vzniku. Ve stejné lhůtě je poplatník povinen oznámit také zánik své poplatkové povinnosti.
Poplatek je splatný nejpozději do 30.04.2021.
Více: Obecně závazná vyhláška Obce Valeč č. 6/2020 o místním poplatku ze psů.

Poplatky uhraďte hotově v pokladně Obecného úřadu ve Valči nebo převodem na účet č. 5828341/0100, VS je č.p.
celý text

ostatní | 20. 1. 2021 | Autor: Správce Webu
Informace pro registraci seniorů 80+na očkování proti COVID -19 1

Informace pro registraci seniorů 80+na očkování proti COVID -19

Od 15. ledna začíná registrace k očkování pro seniory starší 80+ let:
Registrace očkování bude probíhat online prostřednictvím centrálního rezervačního systému: https://crs.uzis.cz/.
Systém stát spustí podle posledních informací až během dopoledních hodin v pátek 15. ledna. celý text

ostatní | 19. 1. 2021 | Autor: Správce Webu
#

Vánoční špacír

Vánoční špacír celý text

ostatní | 16. 12. 2020 | Autor: Správce Webu
Oznámení - Provoz ZŠ a MŠ Valeč od 21.12.2020 1

Oznámení - Provoz ZŠ a MŠ Valeč od 21.12.2020

Vážení rodiče, milé děti,
oznamuji, že vzhledem k vysoké nemocnosti dětí v MŠ, nepříznivé epidemiologické situaci a faktu, že vánoční prázdniny žáků ZŠ začínají již 21.12.2020, jsem rozhodla o uzavření ZŠ a MŠ od 21.12.2020.
Provoz ZŠ a MŠ bude opět obnoven po vánočních prázdninách tj. od pondělí 04.01.2021.
Děkuji za pochopení

S pozdravem a přáním pevného zdraví
Mgr. Marcela Pavlíčková
ředitelka ZŠ a MŠ Valeč
celý text

ostatní | 16. 12. 2020 | Autor: Správce Webu
Vlastníte bezodtokovou jímku -

Vlastníte bezodtokovou jímku - "žumpu"?

V roce 2019 došlo na základě novely vodního zákona ( § 38 zákona č. 254/2001 Sb.) pro domácnosti (rodinné domy, chalupy) i pro objekty se službami veřejnosti ke zpřísnění požadavků na likvidaci odpadních vod z bezodtokových jímek.
Více info leták. celý text

ostatní | 18. 11. 2020 | Autor: Správce Webu
#

Omezení sociálních kontaktů

Omezení sociálních kontaktů celý text

ostatní | 18. 11. 2020 | Autor: Správce Webu
Místo určené k odkládání vybraných složek odpadů - změna provozní doby 3

Místo určené k odkládání vybraných složek odpadů - změna provozní doby

Místo určené k odkládání vybraných složek odpadů - změna provozní doby celý text

ostatní | 5. 11. 2020 | Autor: Správce Webu
Pomoc při druhé vlně COVID-19  1

Pomoc za druhé vlny COVID-19

Pomoc za druhé vlny COVID-19 celý text

ostatní | 3. 11. 2020 | Autor: Správce Webu
Výzva kronikář obce 1

Výzva kronikář obce

Výzva kronikář obce celý text

ostatní | 16. 10. 2020 | Autor: Správce Webu

Omezení úředních hodin

Vážení spoluobčané,
v souvislosti s usnesením Vlády ČR č. 994 o přijetí krizových opatření se od pondělí 12. 10. 2020 omezují úřední hodiny obecního úřadu ve Valči
Pondělí: 9:00 – 11:00 hod. 13:00 – 16:00 hod.
Středa: 9:00 – 11:00 hod. 13:00 – 16:00 hod.
Mimo tyto úřední hodiny je návštěva OÚ pouze po telefonické domluvě na tel. 353 399 700 nebo 353 399 728. Žádáme občany, aby úřední hodiny využívali pouze v nejnutnějších případech. Komunikovat lze telefonicky, emailem, poštou nebo datovou schránkou – 3vbauvg
Kontakty:
Starostka: tel. 353 399 700, 777 176 974, starosta@vale.cz
Místostarosta: tel. 606 666 427, petr.tomas@valec.cz
Účetní obce: tel. 353 399 728, ucetni@valec.cz
Podatelna: podatelna@valec.cz
Děkujeme za pochopení.
M. Holubcová, starostka obce
celý text

ostatní | 12. 10. 2020 | Autor: Správce Webu
Prodej slepiček 1

Prodej slepiček

Prodej slepiček bude v pátek 09.10.2020 v 16:05 hodin a v pátek 23.10.2020 ve 13:20 hodin u restaurace U Páji ve Valči.
Drůbež Červený Hrádek s.r.o. prodává slepičky snáškových plemen - Tetra (hnědá), Dominant (černý, modrý, žlutý, bílý a kropenatý). Dále slepičky Green Shell, typu Araukana a Dark Shell typu Maranska
Stáří 15 - 19 týdnů
Cena 195,- až 229,-Kč/ks celý text

ostatní | 6. 10. 2020 | Autor: Správce Webu
#

VALEČ - BRÁNA DOUPOVA - Paleogenní dřeva Doupovských hor

Přednáška doc. RNDr. Jakuba Sakaly, Ph.D.
02.10.2020 od 17:30, sál správní budovy, vstup zdarma celý text

ostatní | 30. 9. 2020 | Autor: Správce Webu
první předchozí
ze 8
poslední