Obsah

Povinně zveřejňované informace

Informace dle vyhlášky č. 259/2012 Sb.

Povinně zveřejňované informace dle § 2 odst. 3 vyhlášky č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby

Adresa pro doručování dokumentů v analogové podobě a dokumentů v digitální podobě doručovaných na přenosných technických nosičích dat

Název : Obec Valeč

Adresa :  Náměstí 119,  364 55 Valeč

Úřední hodiny podatelny:

 

Pondělí

7:30 -  11:30       12:00 - 16:30

Úterý        

Středa

Čtvrtek:

7:30 – 11:30       12:00 - 15:30

7:30 – 11:30       12:00 - 16:30

                         

Pátek:

7:30 – 11:30       12:00 – 13:30

Elektronická adresa elektronické podatelny:  podatelna@valec.cz

ID datové schránky školy:   3vbauvg

Technické parametry přijímaných e-mailových zpráv:

Přípustné formáty dokumentů doručených e-mailem a e-mailových zpráv: html, pdf, doc, xls a rtf, případně další formáty kompatibilní s MS Office 2000 a vyššími nebo Openoffice.org.

Technické parametry fyzických nosičů, na nichž lze předávat elektronická data:

Data jsou přijímána na USB Flash a na CD.

Postup v případě zjištění škodlivého softwaru u přijaté e-mailové zprávy

E-mailová zpráva, u které byl zjištěn škodlivý software, nebude zpracována. Pokud z přijaté e-mailové zprávy lze zjistit elektronickou adresu odesílatele, je na tuto adresu zasláno sdělení o zjištění škodlivého software.

Postup v případě zjištění škodlivého softwaru na datovém nosiči

Datový nosič bude odmítnut a soubory na něm nebudou pracovníkem školy převzaty.

Doručený neúplný nebo poškozený dokument v analogové podobě nebo dokument v digitální podobě, který není podáním nebo podnětem, nebude zpracován podle § 4 odst. 2 a 3.