Obsah

CZ point 1Czech POINT

Ověřené výpisy z CzechPOINT vydává Obecní úřad ve Valči v pracovní době úřadu.

Pracovní doba úřadu 

(žádosti podávané těsně před koncem pracovní doby, nemusí být přijaty, podávejte žádosti včas) 

 

Co je Czech POINT

Czech POINT (Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál) je český státní projekt, v jehož rámci obecní úřady s rozšířenou působností, krajské úřady, notáři a další právnické osoby (např. provozovny České pošty a lokální pracoviště Hospodářské komory ČR s příslušným oprávněním) mohou lidem vydávat výpisy z katastru nemovitostí, z rejstříku trestů, živnostenského rejstříku a poskytuje další služby. Vznikl 22. června 2005, síť byla naplno spuštěna 28. ledna 2008.

 

V současnosti poskytují kontaktní místa Czech POINT tyto služby:

 • Výpis z Katastru nemovitostí
 • Výpis z Obchodního rejstříku
 • Výpis z Živnostenského rejstříku
 • Výpis z Rejstříku trestů
 • Výpis z Rejstříku trestů právnické osoby
 • Přijetí podání podle živnostenského zákona (§ 72)
 • Žádost o výpis nebo opis z Rejstříku trestů podle novely zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů
 • Výpis z bodového hodnocení řidiče
 • Vydání ověřeného výstupu ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů
 • Podání do registru účastníků provozu modulu autovraků ISOH
 • Výpis z insolvenčního rejstříku
 • Datové schránky
 • Autorizovaná konverze dokumentů
 • Centrální úložiště ověřovacích doložek
 • Úschovna systému Czech POINT
 • CzechPOINT@office
 • Základní registry
 • Výpis z Veřejných rejstříků
 • Aktuální dostupnost služeb

 

Doklady dokládané žadateli o výpisy

Ověřené výpisy z veřejných evidencí

Není ověřována totožnost žadatele. Žadatel je pouze povinen sdělit relevantní kritéria pro vyhledání svého požadavku:

Obchodní rejstřík - IČ subjektu

Živnostenský rejstřík - IČ  podnikatele/fyzické osoby

Katastr nemovitostí - Název katastrálního území a číslo listu vlastnictví

Výpis z bodového hodnocení řidiče - Občanský a řidičský průkaz

 

Výpisy z neveřejné evidence

Rejstřík trestů - pro vydání ověřeného výpisu z RT je třeba podepsat písemnou žádost a doložit totožnost žadatele, kterého  se výpis týká. K prokázání totožnosti přineste s sebou občanský průkaz nebo cestovní pas. Výpis z RT je možné vydat i cizincům, kteří mají povolení k dlouhodobému nebo trvalému pobytu a bylo jim přiděleno rodné číslo. Pokud někdo žádá o výpis z RT v zastoupení, musí doložit i úředně ověřené pověření k tomuto úkonu (plnou moc) a svoji totožnost.

Sazebník služeb Czechpoint:

CENÍK Cena za
1. stranu
Cena za každou další
i započatou stránku
Obchodní rejstřík 100,- Kč                  50,- Kč
Živnostenský rejstřík 100,- Kč                  50,- Kč
Katastr nemovitostí 100,- Kč                  50,- Kč
Rejstřík trestů 100,- Kč                       -
Výpis z bodového
hodnocení řidiče
100,- Kč                  50,- Kč
Konverze dokumentů
z elektronické podoby
do listinné
30,- Kč                   30,- Kč 
Konverze dokumentů
z listinné podoby
do elektronické
30,- Kč                   30,- Kč