Obsah

INFORMACE  O  ODPADOVÉM  HOSPODÁŘSTVÍ  OBCE  VALEČ  ZA  ROK  2021 

Dle § 60 odst. 4 zák. o odpadech má obec povinnost nejméně jednou ročně informovat o způsobech a rozsahu odděleného soustřeďování komunálního odpadu, využití a odstranění komunálního odpadu a o možnostech prevence a minimalizace vzniku komunálního odpadu.

Způsob nakládání s odpadem:

Odpad, který nemůžeme třídit ani nepatří na mobilní sběr v obci, vynášíme do nádoby na komunální odpad. Nádobu na komunální odpad by měl vlastnit každý občan a má ji tedy umístěnou u místa svého bydliště.

Tříděný odpad umístíme do příslušných kontejnerů.

 

PLAST

➢ Umístění:

V Husově ulici 1x,v Široké ulici 1x, v ulici Růžová 1x, v Podbořanské ulici 1x,

V obci Velký Hlavákov 1x,

V obci Kostrčany 1x,

V obci Nahořečice 1x,

➢ Co?: plastové nádoby, PET láhve, plechovky, polystyren, plastové krabičky..

➢ Pokud to jde vždy sešlápnout= více místa v kontejneru

 

PAPÍR

➢ Umístění:

V Husově ulici 1x,v Široké ulici 1x, v ulici Růžová 1x, v Podbořanské ulici 1x,

V obci Velký Hlavákov 1x,

V obci Kostrčany 1x,

V obci Nahořečice 1x,

➢ Co?: papírové krabice, časopisy, noviny, papírové obaly, kancelářský papír..

➢ Vždy rozložené= více místa v kontejneru

 

SKLO

➢ Umístění:

V Husově ulici 1x,v Široké ulici 1x, v ulici Růžová 1x, v Podbořanské ulici 1x,

V obci Velký Hlavákov 1x,

V obci Kostrčany 1x,

V obci Nahořečice 1x,

➢ Co?: láhve od nápojů, skleněné nádoby, kusy skla

 

OLEJE  (240l nádoba)

➢ Úmístění: areál CO v obci Valeč, 

 ➢ Co?: jedlé tuky a oleje z kuchyně

➢ Vždy v uzavřené PET lahvi

 

KOVY  (zvony na 1100l)

Umístění: areál CO v obci Valeč, 

Co? plechovky, obaly s vnitřní stranou pokovenou…

 

TEXTIL

Umístění: areál CO v obci Valeč

Co? použité oblečení

ELEKTRO

Umístění: areál CO v obci Valeč

Co? staré, rozbité, nefunkční elektrozařízení, baterie….

 

Šetrnost k přírodě

Přestože v ČR máme funkční odpadové hospodářství a jsme jednou z předních evropských zemí, která nejvíce odpad třídí, je v zájmu každého z nás pomoct zastavit tento dlouhotrvající celosvětový problém s odpadem. V dnešním světě je všeho přebytek, kde každý spotřebovává spoustu věcí, ať už se jedná o oblečení, spotřebiče či potraviny. Začít můžeme každý sám u sebe, a to tím, že přestaneme používat nejen jednorázové plasty, ale plasty obecně, budeme uvážliví, zamyslíme se při koupi nové spotřební věci, opravdu věc potřebujeme nezbytně...?, musíme ji koupit…?, není to něco navíc…?, odpovědně budeme nakupovat potraviny, tímto můžeme velmi efektivně předejít zbytečné spotřebě a plýtvání. Chtěla bych také Všem připomenout environmentální přístup při nákupu potravin! V dnešní době je už možnost nakoupit většinou jakékoliv potraviny či drogérii s minimálním obalovým odpadem. Například při nákupů zeleniny či ovoce použít látkové, znovu použitelné tašky. Můžete tak s jedním pytlíkem či taškou dojít několikrát nakoupit. Spousta drogerii zavedla znovu použitelné obaly na drogerii. V praxi to vypadá tak, že si koupíte čisticí prostředek v plastovém obalu. Když ho doma vypotřebujete, vezmete láhev a dojdete si ji znovu do drogerie naplnit. Jednoduché a přitom šetrné k přírodě . V praxi jsem se s tím setkala ve vybraných DM drogeriích. Ještě jedná z mnoha věcí, kterou můžete být šetrní k přírodě. Poslat oblečení dál. Nenosíte některé kousky ze šatníků? Tak je předejte někomu jinému, kdo je využije. Zase i Vy si můžete na tomhle principu „Nenosíš, pošli dál“ pořídit oblečení. K tomuto dnes slouží kontejnery na použité oblečení i obuv. Nejsou to složité věci, ale jak pomůžou k ochraně přírody. Tímto přístupem každého jednotlivého spotřebitele může klesnout výroba a tím i odpadová stopa, kterou za sebou necháváme. Je těžké se obejít bez věcí, na které jsme zvyklí a jsou součástí našich denních návyků. Pokud však budeme věřit, budeme důslední a hlavně budeme chtít něco změnit, může to jít a naši planetu předáme budoucím generacím zdravější.

 

Nakládání s odpady

Obsah černých popelnic putuje na spalovnu nebo skládku, zatímco odpad z barevných kontejnerů je potřeba roztřídit na speciální lince, aby s ním bylo možné nakládat jako s druhotnou surovinou. Bioodpad bez příměsí pak končí na kompostárně, kde se z něj vyrábí tolik důležitý kompost.

 

Kolik za kolik

V minulém roce obec vyprodukovala:

109,754529t směsného komunálního odpadu,

9,912685t papírového odpadu a lepenky,

8,882213t plastového odpadu,

8,059688t odpadu ze skla.

Při mobilním sběru bylo odevzdáno 26,00t objemného odpadu a 40,38t zeminy a kameniva. 

 

Náklady spojené s vývozem a likvidací komunálního odpadu společně s tříděným odpadem

vyšly na 563 951,03 Kč.

Na poplatku za komunální odpad obec vybrala 183 631,- Kč, na odměnách za tříděný odpad

obec obdržela částku ve výši 104 519,- Kč

 

Ve Valči            13.9.2022

 

                                                                                          Michaela Holubcová v.r.

     starostka obce