Obsah

Povinně zveřejňované informace

Střet zájmů

 

Zákon č. 159/2006 Sb.

Registr oznámení o činnostech, oznámení o majetku a oznámení o příjmech, darech a závazcích podávaných veřejnými funkcionáři podle zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů.

 

 

Podávání oznámení

Zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů ukládá veřejným funkcionářům mj. povinnost oznamovat skutečnosti, které umožňují veřejnou kontrolu jejich činností vykonávaných vedle výkonu funkce veřejného funkcionáře, veřejnou kontrolu majetku nabytého za dobu výkonu funkce a dalších příjmů, darů nebo jiného prospěchu, získaných za dobu výkonu funkce, popřípadě finančních závazků, které veřejný funkcionář má.

Veřejným funkcionářem se pro účely zákona rozumí osoba uvedená v § 2 zákona.

 

Registr oznámení

V případě obce Valeč je evidenčním orgánem starosta. Registr je veden v písemné a elektronické podobě.

Povinnost podat oznámení o činnostech, oznámení o majetku a oznámení o příjmech darech a závazcích se podává vždy do 30. června daného roku za předchozí rok.

Veřejní funkcionáři, kteří v průběhu roku ukončili výkon funkce, podávají oznámení do 30 dnů od ukončení výkonu funkce.

 

Oznámení se podávají na formuláři vydaném vyhláškou Ministerstva spravedlnosti č. 578/2006 Sb.

 

Nahlížení do registru

Každý má právo nahlížet do registru, a to na základě písemné žádosti. Do registru lze nahlížet v písemné nebo elektronické podobě.

 

Žádost se podává

- v úředních hodinách na podatelně obce

- prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu: Náměstí 119, Valeč, 364 55

zasláním na adresu elektronické podatelny - podatelna@valec.cz

 

Kontakt na pracovnici, která zabezpečuje agendu evidenčního orgánu:

Michaela Lindáková

telefon: +420 353 399 728

 

Nahlížení do registru v písemné podobě je možné pouze v úředních hodinách:

Po, St:   7:30 - 11:30, 12:00 - 16:00

Út:          7:30 - 11:30, 12:00 - 15:30

Čt:                        ZAVŘENO

Pá:         7:30 - 11:30, 12:00 - 13:30