Obsah

Poplatky v obci Valeč

Obecně závazná vyhláška Obce Valeč č. 1/2017 o místním popalatku za provoz a shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstrňování komunáních odpadů  - zde

Obecně závazná vyhláška Obce Valeč č. 6/2012 o místním poplatku ze psů - zde

Místní poplatky