Obsah

Historie městečka, významné osobnosti a rodáci

První písemné prameny o Valči pocházejí až z období vlády Karla IV (1358 citován Ctirad z Valče), osídlení zde jistě existovalo mnohem dříve. Dnešní název vznikl někdy v 1. polovině 13. století ze jména Válek (původně snad Valentin), který zde měl dvůr. Významným předělem v dějinách vsi znamenalo privilegium z 2. prosince 1514, které udělil Valči Vladislav Jagellonský. Povýšil Valeč na městečko a udělil mu privilegium týdenního a výročního devítidenního trhu, přiznal právo užívat pečeť a pečetit zeleným voskem. V roce 1517 koupil Valeč Kryštof Štampach - tento rod během dvou staletí podstatně ovlivnil tvárnost městečka, stejně jako hrabata z Globenu od roku 1721.

Dominantní stavbu Valče představuje bezesporu zámek, na jehož místě stál kdysi gotický hrad, později renesančně přestavěný. K dokončení velkolepé barokní přestavby došlo v letech 1730-1733. Zámek byl ještě upraven novobarokně v letech 1895-1896. K zámku neodmyslitelně patří rozsáhlý park budovaný stejně jako zámecká budova ve dvou stavebních etapách. Dne 2. dubna 1976 stavbu značně poškodil požár, jehož následky se bohužel dodnes nepodařilo zcela odstranit. Až v roce 1995 je započata stavba střechy zámku, o rok později fasád a také začala postupná záchrana parku. Kompletně byla opravena správní budova a bývalá zámecká prádelna, kde vznikly prostory infocentra. Postupné rekonstrukce probíhají dodnes.

Složitá novodobá historie Valče byla plná bouřlivých a dramatických změn. Na začátku dvacátého století byla osídlena převážně německou populací, na konci byla Valeč výhradně česká.