Obsah

Český svaz včelařů Valeč

logo-png

Základní organizace Českého svazu včelařů Valeč v Čechách je právoplatným občanským sdružením, které sdružuje fyzické a právnické osoby jako chovatele včel, popř. zájemce o včelařství a včelařské odborníky.

Základním dlouhodobým cílem sdružení je zastavení snižování počtu včelařů a včelstev v oblasti organizace a stabilizace trendu vývoje počtu včelstev a včelařů na co nejpřijatelnější úrovni, která zajistí kvalitní opylení entomofilních rostlin ve spravované oblasti.

Mezi hlavní úkoly základní organizace patří péče o růst odborné a společenské úrovně členů, působení na mládež a její získávání pro chovatelskou činnost, dobrý zdravotní stav včelstev, opylovací funkce včel jako nenahraditelné přírodní aktivity a ochrany zdrojů snůšky.

Základní organizace ve Valči sdružuje  23 členů od Podbořan, až ke Karlovým Varům Místní organizovaní včelaři obhospodařují zhruba 400 včelstev. Veškerá činnost sdružení se řídí stanovami, které jsou jeho základním programovým dokumentem.

 

Předseda ZO Valeč v Čechách: Ing. Petr Syka

Tel.:734 603 199

Email.: petr.syka@hotmail.com

IČO: 497 542 54

Sídlo: Zámecká 16, Valeč

 

Formuláře na webu ČSV zde

 

Stanovy Českého svazu včelařů