Obsah

Finanční příspěvky,granty a dotace

Grantový program obce Valeč pro rok 2017

valec-znak-mini-png (1)Posláním grantového programu je podpora kulturně-společenského a sportovního života obce a výraznější prezentace obce v regionálním, krajském, celostátním i mezinárodním měřítku, úsilí o aktivnější životní postoj jeho obyvatel a posilování sounáležitosti k místu, které by mělo být nejen bydlištěm, ale především domovem.

POZOR, SMĚRNICE 1/2015 BYLA ZNEPLATNĚNA!

Zastupitelstvo Obce Valeč usnesením č. 2017/31/10 ruší stávající směrnici k vydávání a schvalování grantů.

Týká se různých sportovních a společenských aktivit, zaměřených především na práci s dětmi a mládeží, a dále pak osvětové a zájmové činnosti, aktivit spojených s prezentací přírodovědných, vlastivědných a historických zajímavostí města a jeho nejbližšího okolí a podpory činnosti spolků, sdružení a souborů.

 

O granty mohou žádat sportovní a společenské organizace, spolky, profesní a občanská sdružení, zájmové nadace, veřejné prospěšné společnosti, právnické a fyzické osoby sídlící nebo působící na území Obce Valeč, případně usilující o získání grantu na akce určené občanům Obce Valeč, či na akce, které mají přímý vztah k Obci Valeč a splňují všechny zákonem předepsané podmínky pro provozování příslušné činnosti,

Organizace zřízené Obcí Valeč mohou žádat o grant pouze na akce, které se vymykají jejich standardní činnosti, jsou určeny širší veřejnosti nebo se jedná o akce mimořádného významu pro Obec Valeč.

 

Ke stažení:

Formulář žádosti o individuální finanční dotaci 2017 - ve formátu doc

Formulář pro vyúčtování dotace 2017 - ve formátu doc

Platná směrnice o poskytování finančních příspěvků a darů (Směrnice č. 1/2015) - ve formátu Pdf