Obsah

Činnosti občanů obce - jejich zástupci:

Sbor pro občanské záležitosti - Irena Kubísková

Obecní knihovna - Monika Houšťová

Sbor dobrovolných hasičů Valeč - Jiří Pavlík

Základní a mateřská škola Valeč - Mgr. Marcela Pavlíčková

Český červený kříž Valeč - Jana Pavlíková

Preventista kriminality - Jiří Metod Kassl

Lesní odborný hospodář - Josef Novák