Obsah

Poplatky v obci Valeč

PLATNOST ZNÁMEK NA VÝVOZ POPELNIC KONČÍ K 30.4. daného roku,  1x známka na osobu u trvale žijících a chalupu u chalupářů činí Kč 500,-.

ÚHRADA POPLATKU ZA PSY JE SPLATNÁ K 31.3. daného roku, poplatek za prvního psa je Kč 90,-, za každého dalšího Kč 180,- téhož držitele. Důchodci mají poplatek za prvního psa Kč 60,-, za každého dalšího Kč 120,-.

VEŠKERÉ ZMĚNY O PŘIHLÁŠENÍ ČI ODHLÁŠENÍ PSŮ JE NUTNÉ NAHLÁSIT NA OBECNÍM ÚŘADĚ