Navigace

Obsah

Úřední deska

Upozornění:

Na úřední desce obce se nacházejí jen ty dokumenty, které podléhají zákonné lhůtě o zveřejnění. Po datu platnosti Úřední desky se dokumenty přesouvají do "Archivních záznamů"


Oznámení

Název Vyvěšeno Datum sejmutí
Rozhodnutí hejtmana Karlovarského kraje č. 3/2022 ze dne 01.08.2022 o zrušení vyhlášení období zvýšeného nebezpečí vzniku požárů 02.08.2022 18.08.2022
Upřesnění výcviku ve vojenském újezdu Hradiště - srpen 2022 01.08.2022 01.09.2022
Výcvik ve vojenském újezdu Hradiště - srpen 2022 31.07.2022 01.09.2022
Usnesení Poslanecké sněmovny - ukončení stavu pandemické pohotovosti 05.05.2022
Ochranné opatření – stanovení podmínek pro vstup na území ČR, s účinností od 18. 3. 2022 18.03.2022
Usnesení vlády ČR ze dne 9. března 2022 č. 191 o změně krizového opatření vyhlášeného pod č. 44/2022 Sb. 14.03.2022
Mimořádné opatření – ochrana dýchacích cest, s účinností od 14. 3. 2022 do odvolání 14.03.2022
Ochranné opatření – seznam zemí nebo jejich částí s nízkým, středním, vysokým a velmi vysokým rizikem výskytu onemocnění covid-19, s účinností od 14. 3. 2022 14.03.2022
Ochranné opatření – seznam zemí nebo jejich částí s nízkým, středním, vysokým a velmi vysokým rizikem výskytu onemocnění covid-19, s účinností od 28. 2. 2022 28.02.2022
Zrušení mimořádných opatření – screeningové testování ve školách, testování zaměstnanců a dalších osob, s účinností od 18. 2. 2022 11.02.2022
Ochranné opatření – seznam zemí nebo jejich částí s nízkým, středním, vysokým a velmi vysokým rizikem výskytu onemocnění covid-19, s účinností od 7. 2. 2022 04.02.2022
Mimořádné opatření – organizace a provádění pracovní karantény ve školských zařízeních pro výkon ústavní výchovy, ochranné výchovy, preventivně výchovné péče, s účinností od 3. 2. 2022 03.02.2022
Mimořádné opatření – screeningové testování ve školách, s účinností od 31. 1. 2022 31.01.2022
Změnu mimořádného opatření ze dne 5. 1. 2022 k testování zaměstnanců a dalších osob, s účinností od 31. 1. 2022 31.01.2022
Změnu mimořádného opatření ze dne 29. 12. 2021 k omezení maloobchodního prodeje zboží, služeb a poskytování služeb, s účinností od 17. 1. 2022 17.01.2022
Změnu mimořádného opatření ze dne 18. 11. 2021 k testování obyvatel na přítomnost viru SARS CoV-2, s účinností od 17. 1. 2022 17.01.2022
Změnu mimořádného opatření ze dne 5. 1. 2022 k testování zaměstnanců a dalších osob, s účinností od 17. 1. 2022 17.01.2022
Rozhodnutí o dočasném povolení použití registrovaných léčivých přípravků Comirnaty a Spikevax – posilovací dávka, s účinností od 4. 1. 2022 03.01.2022
Rozhodnutí o dočasném povolení použití registrovaných léčivých přípravků Comirnaty a Spikevax – posilovací dávka po uplynutí 5 měsíců 29.11.2021 31.08.2022
Oznámení o zveřejnění dokumentů SODH 13.12.2018
Oznámení - Informace o zveřejnění 05.06.2018
Oznámení o zveřejňování schválených rozp.dok.Vodohospodářského sdružení 13.09.2017

Vyhlášky

Rozpočet

Zápisy a usnesení ze zasedání

Název Vyvěšeno Datum sejmutí
Zápis z 30. zasedání Zastupitelstva obce Valeč 03.08.2022 19.08.2022

Volby

Územní plán