Obsah

Grantový program obce Valeč pro rok 2016

valec-znak-mini-pngPosláním grantového programu je podpora kulturně-společenského a sportovního života obce a výraznější prezentace obce v regionálním, krajském, celostátním i mezinárodním měřítku, úsilí o aktivnější životní postoj jeho obyvatel a posilování sounáležitosti k místu, které by mělo být nejen bydlištěm, ale především domovem.

Týká se různých sportovních a společenských aktivit, zaměřených především na práci s dětmi a mládeží, a dále pak osvětové a zájmové činnosti, aktivit spojených s prezentací přírodovědných, vlastivědných a historických zajímavostí města a jeho nejbližšího okolí a podpory činnosti spolků, sdružení a souborů.

 

O granty mohou žádat sportovní a společenské organizace, spolky, profesní a občanská sdružení, zájmové nadace, veřejné prospěšné společnosti, právnické a fyzické osoby sídlící nebo působící na území Obce Valeč, případně usilující o získání grantu na akce určené občanům Obce Valeč, či na akce, které mají přímý vztah k Obci Valeč a splňují všechny zákonem předepsané podmínky pro provozování příslušné činnosti,

Organizace zřízené Obcí Valeč mohou žádat o grant pouze na akce, které se vymykají jejich standardní činnosti, jsou určeny širší veřejnosti nebo se jedná o akce mimořádného významu pro Obec Valeč.

 

Podrobné informace a pravidla grantového programu naleznete zde.

 

Ke stažení:

Žádost o grant - ve formátu doc