Obsah

 Karlovarský krajŽivý kraj

http://www.kr-karlovarsky.cz

http://www.zivykraj.cz

ROK 2021

Veřejnoprávní smlouva o posyktnutí dotace z rozpočtu KK - Veřejné plochy brownfieldu bývalého pivovaru ve Valči - 263.529,- Kč

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu KK - Zpracování Územního plánu Valeč - 50.000,- Kč

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu KK - Výstavba pěší stezky podél Mlýneckého potoka ve Valči - 140.000,- Kč

Pěší stezka podél Mlýneckého potoka ve Valči 
Naše obec leží v malebné krajině, je městskou a krajinnou památkovou zónou. Paradoxně však nedisponuje vycházkovými okruhy, které by byly snadno schůdné a v délce vhodné i třeba pro rodiny s malými dětmi či pro seniory. Proto obec vyslyšela návrh místního Klubu českých turistů, Barokní Valeč na obnovení pěší stezky podél Mlýneckého potoka a podala žádost o krajskou dotaci z Programu obnovy venkova na její financování. Konkurence byla velká, ale zadařilo se a obec Valeč získala od kraje dotaci ve výši 140.000 Kč.
Cílem projektu bylo zbudování peší stezky podél Mlýneckého potoka tak, aby došlo k propojení stávajících historických cest a aby tak došlo k dotvoření pěšího okruhu v délce cca 2 km propojujícího vícero zajímavých míst naší obce náměstí-školu-kapli Panny Marie Bolestné-Mlýnecký potok-Fisherovu kapličku-kapli sv. Jana Nepomuckého-náměstí (viz připojená mapa). Stezku bude vzhledem ke svému umístění využívat i naše MŠ a ZŠ Valeč.  Projekt byl realizován na obecních pozemcích. Do projektu se vedle místních dodavatelů, a Klubu českých turistů, Barokní Valeč, zapojili i místní dobrovolníci.
Termín realizace byl šibeniční, nicméně podařilo se sehnat šikovné místní dodavatele ochotné termín splnit. Tito byli vybrání v souladu s právními předpisy a příslušnou vnitřní směrnicí obce. Celková náklady činily 200.000 Kč, spoluúčast obce tak byla ve výši 60.000 Kč. Kromě obnovení stezky v délce cca 200 m byla z dotace realizována dřevěná lávka a dřevěné odpočívadlo v přírodě blízkém provedení.

Děkujeme Karlovarskému kraji za finanční podporu tohoto projektu. Dále děkujeme dodavatelům za realizaci, děkujeme Klubu českých turistů, Barokní Valeč za spolupráci a zapojeným dobrovolníkům za domeček z proutí pro děti, budku pro veverky a za zapůjčení čtyřkolky Valečské pálenici. 

   

Celkový okruh včetně ke stažení: https://mapy.cz/s/dufedureza

ROK 2020

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu KK - Podpora jednotek SDH obcí KK - 10.400,- Kč

ROK 2019

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu KK - Slavnosti květů Valeč 2019 - 40.000,- Kč

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu KK - Obnova sociálního zařízení ZŠ a MŠ Valeč - 105.000,- Kč

ROK 2018

Volba prezidenta České republiky 2018 - 27.537,- Kč

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu KK - Oprava místní komunikace v obci Valeč - 124.137,- Kč

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu KK - Slavnosti květů 2018 - 30.000,- Kč

Volby do zastupitelstev obcí - 30.000,- Kč