Obsah

Zpět

Zasedání zastupitelstva obce dne 9.11.2015

Přitomní zastupitelé :

Švamberg, Petr, Kubísková, Broum, Kubař, Klus, Holubcová, Mach

Přitomno hostů : 7

Zapisovatel : Jana Kriegelová

Ověřovatel(é) : Irena Kubísková, Ing. Zdeněk Mach

Navržený program:
1. Schválení programu
2. Jmenování ověřovatelů zápisu ze zasedání
3. Jmenování zapisovatele zápisu
4. Kontrola zápisu a usnesení z minulého zasedání
5. Zpráva starosty a zastupitelů o činnosti
6. Rozpočtová opatření č.3
7. Různé - prostor pro vyjádření hostů
- Pozván Osadní výbor Nahořečice
8. Prodeje, pronájmy a zápůjčky pozemků a nebytových prostor v majetku obce
a) Prodej pozemku p.p.č. 1155/13 v k.ú. Valeč
b) Chodník u Vinárny – pronájem pozemku
c) Žádost o koupi pozemku p.p.č. 277/2 v k.ú. Valeč – záměr prodeje
d) Pronájem ordinace obvodního lékaře – MUDr. Šmejkalová
e) Žádost o prodej části parcely p.p.č. 1332/2 v k.ú. Valeč
- záměr prodeje
f) Budova bývalého pivovaru, st. p. č. 10/6 – záměr prodeje
9. Bytové hospodářství, oprava komínů čp. 136
10. Volba zástupců obce do Školské rady
11. Lokální partnerství – schválení strategie
12. Různé

Vyvěšeno: 9. 11. 2015

Zodpovídá: Správce Webu

Zpět