Obsah

Zpět

Zasedání zastupitelstva obce dne 5.11.2014

Přitomní zastupitelé :

Ing. Ladislav Broum, Michaela Holubcová, Jozef Klus, Josef Kubař, Irena Kubísková, Ing. Zdeněk Mach, Ing. Tomáš Petr, Ing. Bc. František Švamberg, RNDr. Josef Úlehla CSc.

Přitomno hostů : 37

Zapisovatel : Jana Jánošková

Ověřovatel(é) : Ing. Zdeněk Mach, Michaela Holubcová

Program zasedání:
1/ Slavnostní slib zastupitelů
2/ Souhlas s programem zasedání
3/Ustanovení ověřovatelů zápisu a usnesení
4/Ustanovení zapisovatele
5/Stanovení způsobu volby starosty a místostarosty
6/Diskuze s občany
7/Volba starosty Obce Valeč
8/Volba místostarosty Obce Valeč¨
9/Různé - diskuze s občany
10/Návrh usnesení

Vyvěšeno: 5. 11. 2014

Zodpovídá: Správce Webu

Zpět