Obsah

Zpět

Zasedání zastupitelstva obce dne 4.8.2015

Přitomní zastupitelé :

Petr, Švamberg, Kubísková, Kubař, Klus, Holubcová, Broum, Mach

Přitomno hostů : 5

Zapisovatel : Jana Kriegelová

Ověřovatel(é) : Ing. Zdeněk Mach, Michaela Holubcová

Navržený program:
1. Schválení programu
2. Jmenování ověřovatelů zápisu ze zasedání
3. Jmenování zapisovatele zápisu
4. Kontrola zápisů a usnesení z 8. zasedání
5. Zpráva starosty a zastupitelů o činnosti
6. Rozpočtová opatření č. 2
7. Různé – prostor pro vyjádření hostů – schválení memoranda o spolupráci
8. Prodeje, pronájmy a zápůjčky pozemků a nebytových prostor v majetku obce
a) Prodej pozemku – kupní smlouva 4/2015/P
b) Žádost o koupi pozemků 34 a 31/2 – záměr prodeje
c) Prodej pozemku Drieňovi – kupní smlouva 4/2015/P
d) Žádost o pronájem nebytových prostor v areálu CO, hala č. 7, kóje 5,6,7,8
e) Žádost o pronájem nebytových prostor v areálu CO (část budovy č.4 na st.p. 240) – záměr pronájmu
f) Žádost o pronájem obecního pozemku – chodník před č.p.130 (Vinárna U hroznu) – záměr pronájmu
9. Různé

Vyvěšeno: 4. 8. 2015

Zodpovídá: Správce Webu

Zpět