Obsah

Zpět

Zasedání zastupitelstva obce dne 29.1.2015

Přitomní zastupitelé :

Ing. Ladislav Broum, Michaela Holubcová, Jozef Klus, Josef Kubař, Irena Kubísková, Ing. Zdeněk Mach, Ing. Tomáš Petr, Ing. Bc. František Švamberg, RNDr. Josef Úlehla CSc.

Přitomno hostů : 15

Zapisovatel : Jana Jánošková

Ověřovatel(é) : Michaela Holubcová, Ing. Zdeněk Mach

Navržený program: 1. Schválení programu
2. Jmenování ověřovatelů zápisu ze zasedání
3. Jmenování zapisovatele zápisu
4. Kontrola zápisu (usnesení z 2. veřejného zasedání)
5. Zpráva starosty a zastupitelů o činnosti
6. Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu – FIN 2-12, příjmy a výdaje,
Rozpočtové opatření č. 3 k 31.12.2014
7. Návrh rozpočtu Obce Valeč na rok 2015
Návrh rozpočtu ZŠ a MŠ Valeč
Rozpočtový výhled na roky 2016-2017
8. Schválení Plánu činnosti na rok 2015.
9. Doplnění členů přestupkové komise
10. Organizace a zajištění „Slavnost květu“ (organizátor, místo, termín)
11. Pronájmy, prodej a výpůjčky pozemků a nebytových prostor v majetku obce, (otevřené záležitosti z roku 2014)
12. Projednání doplnění (aktualizace) Školské rady (za zřizovatele)
13. Různé

Vyvěšeno: 29. 1. 2015

Zodpovídá: Správce Webu

Zpět