Obsah

Zpět

Zasedání zastupitelstva obce dne 26.5.2015

Přitomní zastupitelé :

Kubař, Klus, Holubcová, Broum, Mach, Petr, Kubísková, Úlehla, Švamberg

Přitomno hostů : 15

Zapisovatel : Jana Kriegelová

Ověřovatel(é) : Ing. Zdeněk Mach, Michaela Holubcová

Navržený program:
1. Schválení programu
2. Jmenování ověřovatelů zápisu ze zasedání
3. Jmenování zapisovatele zápisu
4. Prodeje, pronájmy a zápůjčky pozemků a nebytových prostor v majetku obce
a) Prodej pozemku – kupní smlouva 4/2015/P
b) Pronájem nebytových prostor – nájemní smlouva 1/2015/N
c) Pronájem nebytových prostor – nájemní smlouva 2/2015/N
d) Výpůjčka obecní studny s elektropříslušenstvím
e) Výpůjčka klubovny na fotbalovém hřišti včetně sociálního
zařízení
f) Žádost o pronájem nebytových prostor (hala č. 12, vrata 15
v areálu bývalého CO v k.ú. Valeč)
g) Žádost o pronájem nebytových prostor v areálu CO
(průmyslový objekt budova č. 7)
5. Informace finančního a kontrolního výboru o probíhající revizi smluv
6. Různé

 

Vyvěšeno: 26. 5. 2015

Zodpovídá: Správce Webu

Zpět