Obsah

Zpět

Zasedání zastupitelstva obce dne 26.3.2015

Přitomní zastupitelé :

Broum, Holubcová, Kubař, Kubísková, Švamberg, Úlehla, Mach

Přitomno hostů : 28

Zapisovatel : Jana Kriegelová

Ověřovatel(é) : RNDr. Josef Úlehla CSc., Ing. Zdeněk Mach

Navržený program: 1. Schválení programu
2. Jmenování ověřovatelů zápisu ze zasedání
3. Jmenování zapisovatele zápisu
4. Kontrola zápisu a usnesení ze 4. veřejného zasedání
5. Zpráva starosty a zastupitelů o činnosti
6. Pronájmy, prodeje a výpůjčky pozemků a nebytových prostor v majetku obce
7. Montovaná stavba
8. Skládka Vrbička s.r.o.
a) Projednání a schválení smlouvy o převodu uvolněného podílu.
b) Pověření starosty zastupováním obce na Valných hromadách a.s. po celé funkční období.
9. Finanční podíl obce na obnově kulturní památky v rámci regenerace MPZ dle zásad.
10. Různé

Vyvěšeno: 26. 3. 2015

Zodpovídá: Správce Webu

Zpět