Obsah

Zpět

Zasedání zastupitelstva obce dne 26.2.2015

Přitomní zastupitelé :

Ing. Ladislav Broum, Michaela Holubcová, Jozef Klus, Josef Kubař, Irena Kubísková, Ing. Zdeněk Mach, Ing. Tomáš Petr, Ing. Bc. František Švamberg, RNDr. Josef Úlehla CSc.

Přitomno hostů : 20

Zapisovatel : Jana Kriegelová, Jana Jánošková

Ověřovatel(é) : Irena Kubísková, Ing. Tomáš Petr

Navržený program: 1. Schválení programu
2. Jmenování ověřovatelů zápisu ze zasedání
3. Jmenování zapisovatele zápisu
4. Kontrola zápisu (usnesení z 3. veřejného zasedání)
5. Zpráva starosty a zastupitelů o činnosti
6. Doplnění členů přestupkové komise
7. Opravy nemovitostí a bytového fondu ve vlastnictví obce
8. Finanční příspěvky na kulturní akce
9. Pronájmy, prodej a výpůjčky pozemků a nebytových prostor v majetku obce, (otevřené záležitosti z roku 2014)
10. Žádost o povolení umístění montované stavby
11. Zřízení věcného břemene
12. Různé

Vyvěšeno: 26. 2. 2015

Zodpovídá: Správce Webu

Zpět