Obsah

Zpět

Zasedání zastupitelstva obce dne 18.12.2014

Přitomní zastupitelé :

Ing. Ladislav Broum, Michaela Holubcová, Jozef Klus, Josef Kubař, Irena Kubísková, Ing. Zdeněk Mach, Ing. Tomáš Petr, Ing. Bc. František Švamberg, RNDr. Josef Úlehla CSc.

Přitomno hostů : 10

Zapisovatel : Jana Jánošková

Ověřovatel(é) : Ing. Zdeněk Mach, Michaela Holubcová

 

Navržený program:
1. Schválení programu
2. Jmenování ověřovatelů zápisu ze zasedání
3. Jmenování zapisovatele zápisu
4. Zpráva starosty a zastupitelů o činnosti
5. Kontrola zápisu (usnesení z 1. Veřejného zasedání)
6. Projednání a schválení Jednacího řádu
7. Doplnění členů finančního výboru
8. Doplnění členů kontrolního výboru
9. Doplnění členů stavebního, památkového a územně plánovacího výboru
10. Odměna za výkon funkce místostarosty
11. Volba předsedy a členů přestupkové komise
12. Plán inventur a složení inventarizační komise
13. Schválení podání žádosti na podporu terénní práce „Valeč 2015“
14. Informace o stavu zajištění (předpokladu)hlídání areálu CO v roce 2015
15. Žádosti o prodeje, pronájmy a výpůjčky pozemků a nebytových prostor
16. Smlouva o kooperačním příspěvku na nákup a zpracování knižního fondu pro Obecní knihovnu ve Valči

Vyvěšeno: 18. 12. 2014

Zodpovídá: Správce Webu

Zpět