Obsah

Zpět

Zasedání zastupitelstva obce dne 16.12.2005

Přitomní zastupitelé :

PhDr. Petr Sušanka, Josef Klus, Josef Kubař, Luděk Peroutka,
Anna Pechancová, Marie Dedeciusová, Eva Danečková

Přitomno hostů : 6

Zapisovatel : Eva Danečková

Ověřovatel(é) : Josef Kubař,Marie Dedeciusová

Program:
1. Kontrola zápisů a usnesení
2. Rozpočtové změny pro rok 2005
2.1. mimořádné příjmy obce
2.2. mimořádná vydání obce
2.3. zařazení prodeje bytů do účetnictví
2.4. nákup a prodej pozemků
3. Schválení rozpočtu pro rok 2006
4. Různé

 

Vyvěšeno: 16. 12. 2005

Zodpovídá: Správce Webu

Zpět