Obsah

Zpět

Zasedání zastupitelstva obce dne 12.5.2015

Přitomní zastupitelé :

Kubař, Klus, Holubcová, Broum, Mach, Švamberg, Petr, Kubísková, Úlehla

Přitomno hostů : 26

Zapisovatel : Jana Kriegelová

Ověřovatel(é) : Ing. Zdeněk Mach, Michaela Holubcová

Navržený program: 1. Schválení programu
2. Jmenování ověřovatelů zápisu ze zasedání
3. Jmenování zapisovatele zápisu
4. Kontrola zápisu a usnesení z 5. veřejného zasedání
5. Zpráva starosty a zastupitelů o činnosti
6. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obce Valeč za rok 2014 – Závěrečný účet
7. Hospodaření Obce Valeč za rok 2014 – účetní závěrka obce
8. Hospodaření ZŠ a MŠ Valeč - příspěvková organizace Obce Valeč
9. Rozpočtové opatření 1/2015
10. Prodeje, pronájmy a zápůjčky pozemků a nebytových prostor v majetku obce
11. Panelové domy – strategie
12. Různé

Vyvěšeno: 12. 5. 2015

Zodpovídá: Správce Webu

Zpět