Obsah

Životní prostředí

 
Náš společný úspěch.
Děkujeme všem občanům, kteří třídí.
 
Environmentální vyúčtování Valeč
 
 
Životní prostředí nám není lhostejné
 
 
 
2022
 
REMA Systém a.s.- Certifikát 2020

 Certikát-Zelená obec 2019

 

Sběr nebezpečných odpadů, elektrozařízení, objemného odpadu, železného šrotu, textilu a obuvi

zelena-obec

Jsme Zelená obec, naše obec se zapojila do projektu Zelená obec a umožňuje svým obyvatelům zbavit se pohodlně a ekologickým způsobem vysloužilých drobných elektrospotřebičů a baterií, čímž rozšiřuje svoje aktivity v oblasti ochrany životního prostředí.

Vysloužilé elektrospotřebiče z domácností a baterie mohou obyvatelé jednoduše odkládat do sběrného boxu, který je umístěn na obecním úřadě. Projekt naší obci také umožňuje bezplatnou ekologickou likvidaci objemného obecního elektroodpadu.

Cílem projektu Zelená obec je ochrana životního prostředí zabezpečením zpětného odběru a efektivní recyklace nepotřebných elektrozařízení. Ta obsahují mnohé nebezpečné látky, jako je například rtuť, olovo, kadmium či brómované zpomalovače hoření, ale také velké množství recyklovatelných a znovu využitelných materiálů.

Iniciátorem projektu je společnost REMA Systém a.s., která zajišťuje organizaci sběru, třídění, recyklaci a nakládání s elektroodpadem v celé České republice.  

více informací: Plakát k označení sběrného místa.pdf a web http://www.zelenafirma.cz/index.php/cz/zelena-obec.html