Obsah

Finanční příspěvky,granty a dotace

 Karlovarský krajŽivý kraj

http://www.kr-karlovarsky.cz

http://www.zivykraj.cz

ROK 2022

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu KK - Slavnosti květů Valeč 2022 - 20.000,- Kč

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu KK – Valeč, altán s lávkou na ostrůvku v jezírku u poustevny ve Valči na p.p.č. 664/2 – zpracování projektové dokumentace pro obnovu zaniklého altánu a přístupového mostku na ostrůvku v kruhovém jezírku, projektová dokumentace revitalizace zaniklého jezírka - 150.000,- Kč.
Kruhové jezírko s ostrůvkem je velmi cenným pozůstatkem barokně komponované krajiny Valeč a předsunuté formální zahrady u poustevny. Obnova tohoto místa, v krajině komponované v duchu italského baroka, zvýší turistickou atraktivitu lokality. Díky dotaci Krajského úřadu Karlovarského kraje bylo provedené zpracování zjišťovacího archeologického výzkumu, předprojektová příprava obnovy jezírka a souvisejících staveb u bývalé barokní poustevny Neuhaus, zpracování studie altánu a lávky.  
 
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu KK – Obnova Hoppovy kaple – 70.057,88 Kč
Hoppova kaple umocňuje krajinný ráz Krajinné památkové zóny Valečsko. Navazuje na obnovenou křížovou cestu, která tvoří výrazný prvek barokní krajiny. Díky dotaci Krajského úřadu Karlovarského kraje bylo opravou provedeno dozdění rozvaleného zdiva včetně zřícené klenby, obnova střešního pláště a obnova vnější omítky kaple.
ROK 2021

Veřejnoprávní smlouva o posyktnutí dotace z rozpočtu KK - Veřejné plochy brownfieldu bývalého pivovaru ve Valči - 263.529,- Kč

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu KK - Zpracování Územního plánu Valeč - 50.000,- Kč

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu KK - Výstavba pěší stezky podél Mlýneckého potoka ve Valči - 140.000,- Kč

Pěší stezka podél Mlýneckého potoka ve Valči 
Naše obec leží v malebné krajině, je městskou a krajinnou památkovou zónou. Paradoxně však nedisponuje vycházkovými okruhy, které by byly snadno schůdné a v délce vhodné i třeba pro rodiny s malými dětmi či pro seniory. Proto obec vyslyšela návrh místního Klubu českých turistů, Barokní Valeč na obnovení pěší stezky podél Mlýneckého potoka a podala žádost o krajskou dotaci z Programu obnovy venkova na její financování. Konkurence byla velká, ale zadařilo se a obec Valeč získala od kraje dotaci ve výši 140.000 Kč.
Cílem projektu bylo zbudování peší stezky podél Mlýneckého potoka tak, aby došlo k propojení stávajících historických cest a aby tak došlo k dotvoření pěšího okruhu v délce cca 2 km propojujícího vícero zajímavých míst naší obce náměstí-školu-kapli Panny Marie Bolestné-Mlýnecký potok-Fisherovu kapličku-kapli sv. Jana Nepomuckého-náměstí (viz připojená mapa). Stezku bude vzhledem ke svému umístění využívat i naše MŠ a ZŠ Valeč.  Projekt byl realizován na obecních pozemcích. Do projektu se vedle místních dodavatelů, a Klubu českých turistů, Barokní Valeč, zapojili i místní dobrovolníci.
Termín realizace byl šibeniční, nicméně podařilo se sehnat šikovné místní dodavatele ochotné termín splnit. Tito byli vybrání v souladu s právními předpisy a příslušnou vnitřní směrnicí obce. Celková náklady činily 200.000 Kč, spoluúčast obce tak byla ve výši 60.000 Kč. Kromě obnovení stezky v délce cca 200 m byla z dotace realizována dřevěná lávka a dřevěné odpočívadlo v přírodě blízkém provedení.

Děkujeme Karlovarskému kraji za finanční podporu tohoto projektu. Dále děkujeme dodavatelům za realizaci, děkujeme Klubu českých turistů, Barokní Valeč za spolupráci a zapojeným dobrovolníkům za domeček z proutí pro děti, budku pro veverky a za zapůjčení čtyřkolky Valečské pálenici. 

   

Celkový okruh včetně ke stažení: https://mapy.cz/s/dufedureza

ROK 2020

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu KK - Podpora jednotek SDH obcí KK - 10.400,- Kč

ROK 2019

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu KK - Slavnosti květů Valeč 2019 - 40.000,- Kč

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu KK - Obnova sociálního zařízení ZŠ a MŠ Valeč - 105.000,- Kč

ROK 2018

Volba prezidenta České republiky 2018 - 27.537,- Kč

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu KK - Oprava místní komunikace v obci Valeč - 124.137,- Kč

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu KK - Slavnosti květů 2018 - 30.000,- Kč

Volby do zastupitelstev obcí - 30.000,- Kč