Obsah

Finanční příspěvky,granty a dotace

 Karlovarský krajŽivý kraj

ROK 2018

Volba prezidenta České republiky 2018 - 27.537,- Kč

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu KK - Oprava místní komunikace v obci Valeč - 202.000,- Kč

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu KK - Slavnosti květů 2018 - 30.000,- Kč

Volby do zastupitelstev obcí - 30.000,- Kč