Navigace

Obsah

2023

Návrh rozpočtu obce Valeč 2023

Návrh rozpočtu obce Valeč 2023.pdf

Návrh rozpočtu obce Valeč 2023 - příjmy

Návrh rozpočtu obce Valeč 2023 - příjmy.pdf

Návrh rozpočtu obce Valeč 2023 - výdaje

Návrh rozpočtu obce Valeč 2023 - výdaje.pdf

Střednědobý výhled rozpočtu obce Valeč na roky 2024 a 2025

Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2024 a 2025.pdf

ZŠ a MŠ Valeč - Rozpočet na rok 2023

ZŠ a MŠ Valeč - Rozpočet na rok 2023.pdf

Návrh rozpočtu ZŠ a MŠ Valeč na rok 2023

Návrh rozpočtu ZŠ a MŠ Valeč 2023.pdf

Rozpočet obce Valeč 2023 - výdaje

Rozpočet 2023 - výdaje.pdf

FIN 2 - 12 M k 31.10.2022

FIN 2 - 12 M k 31.10.2022.pdf

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce Valeč na roky 2024 a 2025

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce Valeč na roky 2024 a 2025.pdf

2022

Rozpočtové opatření č. 8

Rozpočtové opatření č. 8 .pdf

Záznam o změně čísla položky rozpočtové skladby na základě vyhlášky č. 412/2021 Sb. o rozpočtové skladbě

Záznam o změně čísla položky rozpočtové skladby na základě vyhlášky č. 412-2021 Sb. o rozpočtové skladbě.pdf

ZŠ a MŠ Valeč - Rozpočet na rok 2022

ZŠ a MŠ Valeč - Rozpočet na rok 2022.pdf

Rozpočet obce Valeč 2022

Rozpočet na rok 2022.pdf

Rozpočet obce Valeč 2022 - příjmy

Rozpočet na rok 2022 Příjmy.pdf

Rozpočet obce Valeč 2022 - výdaje

Rozpočet na rok 2022 - Výdaje.pdf

Návrh rozpočtu obce Valeč 2022

Návrh rozpočtu obce Valeč 2022.pdf

Návrh rozpočtu obce Valeč 2022 - příjmy

Návrh rozpočtu na rok 2022 - příjmy.pdf

Návrh rozpočtu obce Valeč 2022 - výdaje

Návrh rozpočtu 2022 - výdaje.pdf

FIN 2 - 12 M k 31.10.2021

FIN 2 - 12 M k 31.10.2021.pdf

Návrh rozpočtu ZŠ a MŠ Valeč na rok 2022

Návrh rozpočtu ZŠ a MŠ Valeč 2022.pdf

Stránka