Navigace

Obsah

PROJEKT CHODNÍK KE ŠKOLE VE VALČI
Cílem projektu realizovaného prostřednictvím SCLLD MAS Vladař je výstavba nového chodníku, který zvýší bezpečnost dopravy především pro pěší v okolí ZŠ a MŠ Valeč. Projekt zahrnuje i vegetační prvky (travnaté plochy, stromy) a veřejné
osvětlení.
Projekt je spolufinancován Evropskou unií, číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0012911.
EU MMR