Obsah

MAS Vladař

mas-logo-mini-pngMAS Vladař o. p. s. (dále jen MAS Vladař) je primárně neziskovou organizací. Jejím hlavním posláním je koordinace místního rozvoje venkovského regionu prostřednictvím realizace vlastní Strategie komunitně vedeného místního rozvoje na období 2014 - 2020. Dokument Strategie komunitně vedeného místního rozvoje území MAS Vladař pro období 2014 – 2020 je hlavním nástrojem pro podporu rozvoje na území MAS v daném programovacím období EU a pro uplatnění komunitně vedeného místního rozvoje.


MAS Vladař sdružuje celkem 53 obcí na území Karlovarského, Ústeckého a Plzeňského kraje. Leží převážně na území NUTS II Severozápad, okrajově i Jihozápad. MAS uplatňuje ve všech svých orgánech a v řídících procesech partnerský princip metody LEADER. V členské struktuře jsou v organizaci zastoupeni partneři napříč veřejným, podnikatelským i neziskovým sektorem. Tvorbou společné strategie směřuje k vytyčení společných priorit a s pomocí metody LEADER a komunitně vedeného místního rozvoje umožňuje její realizace. Více o organizaci MAS Vladař o.p.s. na www.vladar.cz.

mapa-mas-2014-2020